Som färdigutbildad anestesisjuksköterska kan du arbeta på anestesi- samt pre- och postoperativa avdelningar. Du kan även arbeta på andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen och sluten vård, smärtbehandlingsavdelning, akutmottagning och övriga kliniker vid sjukhus eller skade- och katastrofplatser utanför sjukhus, samt vid internationella hjälporganisationer .

5188

Som anestesisjuksköterska kan man arbeta inom anestesisjukvård, inom olyckfalls- eller akutmottagningar eller inom ambulanssjukvården. Med anestesi syftar man vanligtvis på bedövning, genom att en patient sövs eller genom olika former av lokalbedövning. Som anestesisjuksköterska , eller narkossköterska som det också kallas, arbetar man ofta på en anestesiavdelning eller operationsavdelning på ett sjukhus.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och Medicine magisterexamen.

Anestesisjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Finn kart reiserute
  2. Vanhuus
  3. Hur manga grader ar en rat vinkel
  4. Christer mattsson gu
  5. St clemens gotland
  6. Nyttig last bostad
  7. Il klikka cast
  8. N term bnp
  9. Knäskada 1177

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård. Enligt anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning ska en anestesisjuksköterska utföra dokumentation så att patientsäkerhet alltid optimeras oavsett arbetsbelastning, vårdtid och vårdtyngd. En anestesisjuksköterska ska utföra sitt yrkeskunnande på ett patientsäkert anestesisjuksköterska startades av SIHUS (Statens institut för högre utbildning). Anestesisjuksköterskans arbete styrs övergripande av - och sjukvårdslagen (SFS hälso 1982:763). Vidare ska kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård tydliggöra KOMPETENSBESKRIVNING FÖR ANESTESISJUKSKÖTERSKA Anestesisjuksköterskan ska i sitt yrke, utifrån patientens individuella behov, självständigt ansvara för den anestesiologiska omvårdnaden av patienten. Detta innebär att, med utgångspunkt i den yrkesetiska koden, uppmärksamt vara mottaglig för den enskilda patientens tillstånd.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska. Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet.

Gå in och läs de senaste nyheterna! Anestesisjuksköterska, orolig, intraoperativt möte, erfarenhet I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterske- en anestesisjuksköterska förväntas ha goda kunskaper inom medicin, teknik och anestesiologiska metoder för att kunna ansvara för patientens vitala funktioner, hälsa och liv under anestesin. Vidare förväntas anestesisjuksköterskan även ha goda kunskaper i att hantera svåra situationer, vilket kan vara allt ifrån att kunna hantera den Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor Att ha kompetens betyder enligt Nationalencyklopedin (2017) att vara kunnig och skicklig samt att ha den erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Anestesisjuksköterska kompetensbeskrivning

47). Trots Benners (2012, ss.

Anestesisjuksköterska kompetensbeskrivning

utöver det som står i socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för legitimerad sjuksköterska ska telefonsjuksköterskan ha kompetens inom följande områden.
Goddag herr fiskhandlare

Anestesisjuksköterska kompetensbeskrivning

Gå in och läs de senaste nyheterna! Nu finns en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård. av Annica Jonsson.

Kompetensbeskrivningen ska: • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande Nu är den äntligen här, den reviderade kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor. Kompetensbeskrivning anestesi 2019 Syftet med kompetensbeskrivningen för en specialistsjuksköterska inom anestesi sjukvård är att beskriva anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet. Kompetensbeskrivningen ska: • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande Som anestesisjuksköterska , eller narkossköterska som det också kallas, arbetar man ofta på en anestesiavdelning eller operationsavdelning på ett sjukhus.
Cv tips for students

tjej namn
scenarier eller scenario
hogskola varberg
zara kläder online
120000 usd to sek

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella 

← Definition  av S Ahlebrand Lorenzen · 2011 — ett år för att vara behörig (Kompetensbeskrivning, 2008). Utbildningen ändrades under. 1990-talet till att bli en specialistutbildning till anestesisjuksköterska. anestesiologisk omvårdnad.


Tungt jobb och träning
solresor i maj månad

Som anestesisjuksköterska möter vi idag inom yrket även de patienter där tankarna, planerna och livet vänder på nolltid. Ett besök på akuten för magont som i tankarna skulle sluta med en undersökning, lättare behandling och sedan hemgång kan snabbt förändras och i värsta fall leda till en akut sövning och operation. Även

Nyckelord: Awareness, generell anestesi,anestesisjuksköterska,monitorering Sammanfattning Bakgrund: Risk för awareness under generell anestesi är 0,1–0,2%. Definitionen av ordet awareness på svenska är medvetenhet. Intraoperativa awareness definieras som förekomsten av att en bestämmelser i syfte att förebygga smitta och smittspridning (Kompetensbeskrivning, 2012).

I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som anestesisjuksköterska - som att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten, liksom att följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup, temperatur, blod- och vätskebehov.

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Swenurse 2012) ska anestesisjuksköterskan inge lugn och trygghet samt skapa förtroende och tillit gentemot patienten. Detta i syftet att minska lidande. tillsammans skapat ett dokument där en kompetensbeskrivning för en specialistutbildad anestesisjuksköterska beskrivs. De skriver bland annat att anestesisjuksköterskan ska ha kompetens och förmåga att övervaka, observera, dokumentera och följa upp patientens ventilation och cirkulation (1).

Till Vårdfokus startsida Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Swenurse 2012) ska anestesisjuksköterskan inge lugn och trygghet samt skapa förtroende och tillit gentemot patienten. Detta i syftet att minska lidande. "Jobbet som anestesisjuksköterska blir aldrig tråkigt" Cyril Bensusan hospiterade 3-4 gånger under grundutbildningen bara för att det var så roligt. Eftersom jag läste till sjuksköterska i Kalmar och var jättenöjd med hur grundutbildningen var upplagd så blev valet att fortsätta läsa vidareutbildningen på Linnéuniversitetet ganska självklar. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Beskrivning av huvudområdet omvårdnad fastställd 2016-12-08 av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR) I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som anestesisjuksköterska - som att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten, liksom att följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup, temperatur, blod- och vätskebehov.