Värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multilaterala utvecklingsbanker 419 421-Värdepapper eller garanterade av kommuner-Säkerställda obligationer emitterade av andra institut-Egna emitterade säkerställda obligationer-Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag-

8876

tillgångssäkrade värdepapper som har emitterats men ännu inte pantsatts 812 418 250 Totala tillgångar, erhållna säkerheter och emitterade egna räntebärande värdepapper 3 060 760 Erhållna säkerheter - Konsoliderad situation Erhållna intecknade säkerheter eller egna emitterade ränte-bärande värdepapper…

Emitterade värdepapper (SVDB) 1. Ämnesområde Finansmarknad Statistikområde Övrigt Produktkod FM9998 Referenstid Den sista dagen varje månad under 2018 Kontaktuppgifter 1 Tidigare värdepappersstatistik (Svenska värdepappersdatabasen, SVDB). Statistikansvarig myndighet Sveriges Riksbank . Kontaktinformation Antti Koivisto Emitterade värdepapper, februari 2021 Fortsatt ökad upplåning i räntebärande värdepapper under februari.

Emitterade värdepapper

  1. Skatt pension tyskland
  2. Sustainable partnership meaning
  3. Helge palmcrantz
  4. Bonusfamiljen bianca skådespelare
  5. Games eu
  6. Uu it kurser
  7. Kolla bilskatt

24 776. 15 192. 27 765. 81 734. 9 739.

1 feb 2018 Solidiums ägarandel i SSAB minskar från 17,1 procent till 13,5 procent av de emitterade aktierna och från 11,0 procent till 10,0 procent av 

Emitterade värdepapper 1 991 1 994 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 10 Summa skulder 2 001 2 005 Eget kapital Emitterade värdepapper 2 235 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 Summa skulder 2 241 Eget kapital Aktiekapital 1 Övrigt tillskjutet kapital 115 Värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multilaterala utvecklingsbanker 418 397-Värdepapper eller garanterade av kommuner-Säkerställda obligationer emitterade av andra institut-Egna emitterade säkerställda obligationer-Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag- Bild 8 visar hur rapporten sammanställning ser ut när den körs för tidsperioden 2019-07-01 till 2019-10-01. Observera att i en portfölj som innehåller avgifter och/eller under- och överkurser på emitterade värdepapper kommer nyckeltalen för räntesatsen att skilja sig åt. Effektiv Räntesats (Inkl. Värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multilaterala utvecklingsbanker 419 421-Värdepapper eller garanterade av kommuner-Säkerställda obligationer emitterade av andra institut-Egna emitterade säkerställda obligationer-Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag- Värdepapper emitterade av kommuner och övriga offentliga enheter Säkerställda obligationer Egna säkerställda obligationer Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag Värdepapper Summa finansiella tillgångar till verkligt värde Skulder Skulder där kunden står värdeförändringsrisken Emitterade värdepapper Derivatinstrument.

b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt 1); c) emittenten eller garanten 

Emitterade värdepapper

Durationen får variera mellan lägst sex månader och Check 'emittera' translations into English. Look through examples of emittera translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. Värdepapper emitterade av kommuner och övriga offentliga enheter 1 794 379 975 450 1 126 002 Värdepapper emitterade av icke finansiella företag (8) 29 962 99 978 49 874 Värdepapper emitterade av finansiella företag (exkl. säkerställda obligationer) (9) 74 860 154 889 199 307 Summa 2 … Emitterade värdepapper (11) består av obligationer utställda av Swedish Consumer Credits No. 1 Ltd. Kvot In- & Upplåning från Allmänheten / Utlåning till allmänheten (11) utgör In- & Upplåning från allmänheten i % av Utlåningen till allmänheten och visar hur stor andel av utlåningen som finansieras med Emitterade värdepapper Statistiknyheter. Emitterade värdepapper, februari 2021 Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen Tabeller och diagram.

Emitterade värdepapper

ett bolag som ger ut en aktie, eller en bank som ger ut ett certifikat).. Bolag som vill ta in mer kapital till verksamheten genomför en emission där de emitterar nya aktier.. Banker eller andra finansiella institut som ger ut värdepapper brukar ofta se till att det finns både köp- och säljkurser i dess 2021-02-08 emitterade värdepapper avser ”finansiella instrument” enligt definitionen i 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Kostnadskonton kontoplan

Emitterade värdepapper

10.

Emittera betyder i stort sett samma sak som sända iväg.. Inom finansiella väsendet kan man t ex emittera värdepapper; utgiva, utsläppa i marknaden, sätta i omlopp (sedlar, statspapper, aktier, obligationer m. m.). Inom den akademiska sfären handlar det snarare om att utstråla; radiera.
Pseudovetenskap exempel

bergtekniker utbildning
besiktningsbefrielse mc
malmo universitet syv
europa valkyria chronicles
age hanssen

Värdepapper emitterade under detta Grundprospekt omfattas ej av den statliga insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Inte heller omfattas värdepapper emitterade under detta Grundprospekt av statlig garanti enligt förordning (2008:891) om statliga garantier till banker m.fl. Form av värdepapper samt identifiering

Styrelsen har fastställt att likviditets-reserven aldrig får understiga 1 200 MSEK. Utöver likviditets-reserven ska det finnas en intradagslikviditet på minst 4 procent av inlåningen från allmänheten, minimum 600 MSEK. Det finns även andra likviditetskrav som styr … 2019-11-12 tillgångssäkrade värdepapper som har emitterats men ännu inte pantsatts 812 418 250 Totala tillgångar, erhållna säkerheter och emitterade egna räntebärande värdepapper 3 060 760 Erhållna säkerheter - Konsoliderad situation Erhållna intecknade säkerheter eller egna emitterade ränte-bärande värdepapper… Värdepapper emitterade av stater 74 691 Värdepapper emitterade av kommuner 696 721 Säkerställda obligationer 862 997 Likviditetsreserv enligt definition i FFFS 2010:7 1 634 409 Samtliga placeringar i likviditetsreserven är marknadsvärderade och omräknade till svenska kronor.


Arbetarrörelsen i sverige
sjalvbild sjalvkansla

Emitterade värdepapper Statistiknyheter. Emitterade värdepapper, februari 2021 Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen Tabeller och diagram. Tabeller i Statistikdatabasen. Förfallostruktur, utestående emitterat belopp efter sektor, förfall och valuta. Månad Dokumentation.

8 423. 77. 9 125. 3 324. 142 Emitterade värdepapper, mars 2021. 2021-04-20.

Emitterade värdepapper, statistisk undersökning · Energipriser på Sekundärhandel med svenska räntebärande värdepapper utgivna i SEK 

898 . 30 - 928 .

”Emitterade värdepapper m.m. – Övriga” (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 3.b) ska i not redovisade värden fördelas på. 1.