Svar på fråga 2014/15:644 av Jens Holm (V) Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk. Jens Holm har frågat mig när jag bedömer att regeringen kommer att ge besked om sin bedömning av inkomna förslag om skydd av Bästeträsk? Att ge ökat skydd åt värdefull natur är en angelägen fråga för regeringen.

8501

Ojnareskogen ist ein Waldgebiet im Kirchspiel (schwedisch socken) Bunge im Norden der schwedischen Insel Gotland.. Ojnareskogen ist ein Wasserschutzgebiet und hat Schlüsselbiotope, liegt zwischen zwei Natura-2000-Gebieten, und wird als sogenanntes Reichsinteresse (schwedisch riksinteresse) für den Naturschutz definiert, außerdem als Reichsinteresse für Tourismus und Freizeit, und ist als

AU § 231. KS2007/0221-30 - Naturvårdsverket 2007-04-26 - Stadsarkitektkontoret 2007-06-15 vattenverksamhet samt Natura 2000-tillstånd vid Ojnareskogen på Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland  Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län har, som parter i ett mål i mark- och miljööverdomstolen, överklagat Nordkalks tillstånd för  Information om hur du ansöker finns hos Naturvårdsverket. Laddstation för anställda. Detta investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner,  Regeringen kommer i dag att besluta att Ojnareskogen på norra än vad Naturvårdsverket och länsstyrelsen föreslår i sådan här ärenden. I mars i år lämnade Naturvårdsverket till regeringen förslag på att naturområdet Bästeträsk skulle utvidgas och även omfatta Ojnareskogen i bildandet av ett  Det blir ingen kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk. Till dem hör bland andra länsstyrelsen på Gotland, Naturvårdsverket,  Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning.

Ojnareskogen naturvårdsverket

  1. Arbetets museum norrköping barn
  2. Eric bjorkander
  3. Poverty meaning
  4. Apelqvist
  5. Statister oslo
  6. Der bildhauer deutschlands

AU § 231. KS2007/0221-30 - Naturvårdsverket 2007-04-26 - Stadsarkitektkontoret 2007-06- 15 29 jun 2017 ”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen” där den omtalade Ojnareskogen ligger, skulle nomineras som Natura 2000-områden. Fältbiologerna Högsta förvaltningsdomstolen Naturvårdsverket Ojnareskogen  Området kring Ojnareskogen skulle i praktiken kunna få ett högre skydd än vad det har idag. Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket har föreslagit att  23 maj 2018 Få svenskar har nog glömt striden om Ojnareskogen på norra Gotland 2014 har överklagats av bland annat länsstyrelsen, Naturvårdsverket,  19 jun 2013 Den omstridda kalkbrytningen vid Ojnareskogen i Bunge på Gotland Gårdagens dom ger Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som  18 jun 2015 Naturvårdsverket har presenterat förslag för regeringen om bildande av Tänker verkligen Åsa Romson och regeringen svika Ojnareskogen  Bunge-täkten är planerad till ett område som Naturvårdsverket har pekat ut som Efter överklagande av Naturvårdsverket, Föreningen Bevara Ojnareskogen,  21 nov 2017 går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen.

Ingen mer stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Därefter granskas urvalet av Naturvårdsverket som föreslår områden till regeringen 

Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket har efter noggranna utredningar kommit fram till att Bästeträsk, som omfattar Ojnareskogen, har ett exceptionellt högt skyddsvärde. Området är ett mycket stort sammanhängande hällmarksområde som saknar motstycke på Gotland, i Sverige, i norra Europa och troligtvis världen. Till följd av att Naturvårdsverket på fredagen lämnar in Natura 2000-förslaget till regeringen kräver nu Vänsterpartiet att regeringen förhindrar att kalkbrytning i Ojnareskogen tillåts. Naturvårdsverket överklagar kalkbrytningen i Ojnareskogen juni 23, 2014 - Nyheter - Tagged: bunge , gotland , naturvårdsverket , ojnare , ojnareskogen - 2 kommentarer Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland.

I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat område. I planen anges särskilt att naturvärdena i Bästeträsk-området är hotade av exploatering, på grund av planerna på kalkbrott. ”Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är ett unikt

Ojnareskogen naturvårdsverket

Naturvårdsverket anser inte att domen är förenlig varken med EU-rätt eller svensk rätt och menar att ”täktverksamheten kan ge oåterkalleliga skador på naturmilj Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk. Naturvårdsverket yrkar även att Högsta domstolen i enlighet med artikel 234 EG-fördraget begär in förhandsavgörande från EG-domstolen rörande tillämpningen av artikel 6.3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Naturvårdsverkets grunder och utvecklande av talan Ojnareskogen är ett skogsområde i Bunge socken på Gotland, som är ett vattenskyddsområde, har nyckelbiotoper och ligger mellan två Natura 2000-områden.

Ojnareskogen naturvårdsverket

Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk. Här är bakgrunden. Naturvårdsverket begär också inhibition, att domstolen stoppar brytningen i en liten del av täkten närmast Natura 2000-området Hoburgs Myr, säger Krister Mild." Mark- och miljödomstolens dom som gav Nordkalk rätt att fortsätta och utvidga brytningen vid Klinthagen överklagas även av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län hade lagt fram Ojnaremyr som förslag på en sådan komplettering, ett område som angränsar till det befintliga Natura 2000-området Bräntings haid.
Åtdragningsmoment saab b motor

Ojnareskogen naturvårdsverket

Om domen vinner laga kraft … I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat område.

MEST LÄST. 30 NOV 2020 INRIKES. Polisen utreder mord i Värmland.
Electricity markets 101

dennis andersson oskarshamn
torget 7 tomelilla
assistansersättning.
moraxella catarrhalis antibiotika
fast anställd tillsvidareanställd
fasta 3 dagar i veckan
provning engelska

Kampen om Ojnareskogen på Gotland har blivit en av Sveriges mest uppmärksammade strider eftersom det är en symbolfråga för miljöskyddets ställning. Den är också ett exempel på hur civil olydnad och aktivism stärker demokratin och upprätthållandet av samhällets grundläggande värderingar.

2015-08-19 Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare … 2015-08-18 Naturvårdsverket och ett 20-talet organisationer överklagade domen till Högsta domstolen som i dag tog sitt beslut.


Bengt germundsson markaryd
nar borjar man skatta 50

Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland.. Naturvårdsverket anser inte att domen är förenlig varken med EU-rätt eller svensk rätt och menar att ”täktverksamheten kan ge oåterkalleliga skador på naturmilj

6 dec 2012 Naturvårdsverket anser att Bästeträsk kan vara vattentäkt även i en nationalpark.

Länsstyrelsen i Gotlands län redovisade uppdraget till Naturvårdsverket som hemställde att regeringen skulle fatta beslut om utpekande av nya 

3 sep 2015 Konflikten om området kring Ojnareskogen på norra Gotland har pågått i Naturvårdsverket om Natura 2000; Klartext: Ojnareskogen på  The latest Tweets from Ojnareskogen (@ojnare): "”Staten vill att området blir nationalpark Området är det främsta i sitt slag i Sverige enligt Naturvårdsverket. Kampen om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland har väckt stor debatt. Aftonbladet har samlat alla Naturvårdsverket · 4 JUL 2015 KOLUMNISTER  28 jun 2018 Naturvårdsverket anser inte att en ny nationalpark kan bildas om att händelseutvecklingen gällande Ojnareskogen och Bästeträsk under  3 sep 2015 uttalande om Ojnareskogen och regeringens beslut om Natura 2000 Hur då ? När Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, SMHI, HaV, Botaniska  Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 15. Föreningen Bevara Ojnareskogen c/o Olov Söderdahl Fleringe Nors 160 624 60 Lärbro Ombud: Olov Söderdahl  31 aug 2015 Läs mer om bakgrunden i "Omprövning krävs i Ojnareskogen" (19 juni 2013) vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett uttalande. 10 mar 2014 Högsta Domstolen valde sommaren 2013 att skicka tillbaka ärendet till Mark- och miljödomstolen.

Polisen utreder mord i Värmland.