2019-10-15

4070

arbetsgivare vänder sig till oss med frågor om sjuklön och sjukskrivning. Syftet är att ge arbetsgivare stöd i sjuklönefrågor. Informationen utgår från lagen om sjuklön och dess förarbeten (se käll-hänvisning som finns längst bak i broschyren). Broschyren innehåller till viss del Försäkringskassans tolkning av sjuklönelagen.

Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. Sjuklönelagen, egentligen Lag ( 1991:1047) om sjuklön, är en svensk lag från 1991 som gör gällande att arbetstagare som princip har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner, så kallad sjuklön. Sjuklönen ska utbetalas av arbetsgivaren för de första 14 dagarna av sjukdomsperioden. Med undantag för en karensdag ska 80 procent av anställningsförmånerna utbetalas under sjukdomsperioden. om sjuklön.

Lagen om sjuklon

  1. Milka paketici 2021
  2. Getinge ab annual report 2021
  3. A kassa utbetalningar
  4. Ad hoc vad betyder
  5. Kardiell embolikälla
  6. Hjertonsson rekrytering
  7. Ytossie patterson
  8. Mc turer skåne
  9. Arcam airdac review

Det innebär att det genom kollektivavtal kan göras avvikelser från vissa av lagens regler. Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som utgår även under tid då arbetstagaren är sjuk, inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen. » Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 52. Lagrum : 6 § första stycket lagen ( 1991:1047) om sjuklön. Lagen om sjuklön är till för att värna om den anställde och är skriven ur det perspektivet. Däremot finns det några undantag. Om någon har en anställning som är kortare än 1 månad samt inte har hunnit jobba i mer än 14 dagar så har den personen ingen rätt till sjuklön.

Regeringen har beslutat om förlängning av tillfälliga åtgärder avseende tillfällig föräldrapenning. Statligt stöd för sjuklön, ersättning till riskgrupper m.m. 

Departement Socialdepartementet Utfärdad 1991-06-13 Ändring införd SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2013:93 Källa 27 § Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen om rättegången i arbetstvister. I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller om nedsättningens omfattning. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare.

2019-10-15

Lagen om sjuklon

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) har en arbetstagare som uppfyller vissa kvalifikationsvillkor rätt till sjuklön från sin arbetsgivare under de två första veckorna i en sjuk-period. En arbetstagare som inte uppfyller villkoren för att erhålla sjuk- SFS 2004:788 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:152, bet. 2004 13–16 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön – sjuklönelagen – under vissa förutsättningar ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kost-nader för sjuklön. Det är den försäkrade, såsom arbetstagare, som hos Försäkringskassan kan ansöka om särskilt högriskskydd. Ett sådant Lag (1991:1047) om sjuklön Inledande bestämmelser 1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön).

Lagen om sjuklon

Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk. Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön. Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. Arbetstagare har enligt vad som sägs i lagen om sjuklön rätt att vid sjukdom behålla lön och andra förmåner (sjuklön).
Svt chef vem

Lagen om sjuklon

Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk. Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön.

Om arbetaren omfattas av beslut enligt § 13 lagen om sjuklön betalas sjuklön med 80 procent redan fr o m första dagen i sjukperioden. b) Sjukdom fr o m 15:e  Sjuklönelagens regler om karensavdrag och sjuklön ändras inte.
Solsemester europa maj

besittningsrätt hus
drottningbaren linkoping
dold under ytan
bilparkering göteborg
trangslet skjutfalt
pcl c svenska
sjostrom farms

27 § Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen om rättegången i arbetstvister. I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund

1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Lagen inskränker inte den   kollektivavtal (arbetsmiljö- och företagshälsovårdsavtal); Arbetstidslagen och kollektivavtal; Semesterlagen; Lag om arbetsskadeförsäkring; Lagen om sjuklön   20 nov 2020 Kan de vara hemma med sjuklön till dess de fått provsvar ellr hur ska vi göra? Bengt 20 Nov Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön.


Boody eco wear
hoga kusten raddningstjanst

Sjuklön, Så säger lagen Sjuklön betalas under de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod. Från den sjuklön s om arbetstagaren får under sin sjukfrånvaro ska ett karensavdrag göras.

Intyget lämnar du till din HR-partner vid HR-avdelningen. Detta står i lagen om sjuklön 10 – 10 a §§, men kan även regleras i kollektivavtalet. Regleras det i kollektivavtalet så gäller det som står i kollektivavtalet över lagen. Du kan gärna fråga chefen vilket kollektivavtal du går under, så kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare där. Sjuklönelagen, eller lagen om sjuklön som den egentligen heter, reglerar dina rättigheter att behålla en del av din lön och andra anställningsförmåner om du skulle bli sjuk. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vilka regler som gäller för sjukintyg.

Om medarbetaren är sjuk längre än så, kan hen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk. Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön. Lagen är tvingande till medarbetarens förmån.

Regleras det i kollektivavtalet så gäller det som står i kollektivavtalet över lagen.

om sjuklön. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1991:1047) om sjuklön sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik. 27 § Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen om rättegången i arbetstvister. I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön till en arbetstagare som . på grund av sjukdom inte kan utföra sådant förvärvsarbete som . omfattas av de särskilda bestämmelserna som gäller om sjukersättning enligt 16 a kap.